About us

KOSZTY, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Dostawa Produkty dostępna jest na terytorium Polski.

2. Dostawa Produktu do Klienta jak również odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej

3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  • Transport własny Sprzedawcy.
  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Cybińska 6a 62-020 Swarzędz – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 06:00 do 14:00 oraz (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

4. Termin dostawy Produktu do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposoby płatności przelewem wynosi do 5 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania zaliczki na koncie bankowym Sprzedawcy.

5.Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 5 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania zaliczki na koncie bankowym Sprzedawcy