About us

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowy www.mebeldream.pl prowadzony jest przez MATEUSZA ŁON prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MATEUSZA ŁON MRL-FURNITURE wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:

os. Kościuszkowców nr 6/16,
62-020 Swarzędz,
NIP: 7773258069,
REGON: 363508993 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@mebeldream.pl