About us

  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi sposób płatności z tytułu Umowy Sprzedaży poprzez zapłaty przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl 

  2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży